top of page
sigill svart-2.png

WORKSHOP

alla hjärtas yin LÅNG-2.jpg

För många börjar intresset för yoga som ett sätt att ta hand om sin hälsa. Initialt ofta den fysiska hälsan. Men många upptäcker genom träningen hur även den mentala hälsan drar nytta av de olika övningarna, och hur det i sin tur spiller över på hur vi agerar i världen. Vi kallar det för en utveckling av vår ”Yogahjärna”. Det är en hjärna som har sinnesjämvikt och som bottnar i hoppfullhet, optimism, tillit och meningsfullhet. Sara Granström Powiecki och Christina Andersson kombinerar yogatraditionens grundläggande visdomar med den senaste forskningen inom psykologi och compassionfokuserad terapi. I det syns en effektiv väg till hållbar personlig utveckling. 

Att vara i sin yogahjärna ger ett automatiskt läge av observation och lyhördhet, något som gör att man är mer inkännande gentemot sin omgivning. Det är ett förkroppsligat tillstånd där förmågan att känna empati och reflexen att bry sig om andra alltid ligger nära till hands. Yogahjärnan handlar om att utveckla psykologiska strategier för att stärka sin grundtrygghet, som i sin tur leder till att vilja bidra till sitt eget och andras välmående.

Genom att kombinera yogatraditionens grundläggande visdomar med den senaste forskningen inom psykologi och compassionfokuserad terapi, går det att se hur en effektiv väg till hållbar personlig utveckling skapas. Det handlar om länken mellan yogapraktik och det psykologiska forskningsområdet som berör compassion och självmedkänsla.

 

OM WORKSHOPEN

Denna workshop innehåller en mix av praktik och teori där den teoretiska biten diskuterar yogatraditionens ursprung, hur vi definierar yoga och hur forskningen idag ser allt fler dimensioner av utveckling för de som ägnar sig åt närvaroträning och parasympatisk träning. Vilka komponenter är viktiga för helhetshälsa (fysisk och psykisk) och hur kan vi ta hand om vår egen praktik på bästa sätt? Christina och Sara, författarna bakom boken Yogahjärnan (2022) presenterar ett praktiskt sätt att arbeta med alla de mänskliga dimensionerna och visar hur utvecklad helhetshälsa är något som också ger ringar på vattnet i samhället i stort. Något som både yogatraditionen och modern psykologi-forskning numera pekar på.

UPPLÄG FÖR DAGEN:
Inledande yogaklass med bas i Hathayoga.

Stödet för det parasympatiska nervsystemet ligger i fokus: asana (kroppspositioner), pranayama (andningsträning) och aspekter av meditation.
 

Föreläsning och diskussion: ”Hur skapar vi vår yogahjärna?”, om samspelet mellan yoga och compassionterapi för utvecklandet av vår ”ro-styrka”.
Praktik. Hur arbetar vi med vår närvaro?


Summering och avslut.
 

OM CHRISTINA OCH SARA


CHRISTINA ANDERSSON är legitimerad psykolog, utbildad vid Uppsala Universitet, doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Christina Andersson var med och grundade Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet. Hon föreläser och utbildar inom hälsa och välmående och har tidigare skrivit boken Compassioneffekten (2016) samt varit medförfattare till Compassionfokuserad terapi (2013). 

SARA GRANSTRÖM POWIECKI är sedan 2000 yogalärare. Hon är grundare av Yogayamas populära utbildningsverksamhet för yogalärare och sedan 2012 innehållsansvarig för denna del på Yogayama i Stockholm. Hon har även bland annat undervisat under tio års tid som Senior Teacher på en av Asiens mest välrenommerade yogaskolor: thailändska Samahita Retreat på Koh Samui. Vid sidan av yogan ägnar hon sig åt universitetsstudier inom religionsvetenskap och religionspsykologi.

 

DATUM & TID: LÖRDAG 2 APRIL 12.00–16.00

PLATS: LITTLE PEACE YOGA

PRIS: 595 KR

 

BOKEN YOGAHJÄRNAN KOMMER FINNAS TILL FÖRSÄLJNING FÖR 299 KR. 
 

bottom of page